Grădinița cu program prelungit “Crescendo” are ca ideal de educație  dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane pentru  formarea unei personalități autonome și creative.

Grădinița cu program prelungit “Crescendo” oferă fiecărui copil șanse egale de studiu, protecție socială, dezvoltare intelectuală, fizică și emoțională, respectând drepturile și libertățile omului și pune accent pe învățarea centrată pe elev folosind metodele activ –  participative.

Grădinița cu program prelungit “Crescendo” asigură progresul școlar și dezvoltarea individuală în vederea zidirii unei societăți intelectuale, culturale, morale,  armonioase.