Urmărind o viziune dinamică, științifică, pragmatică, Grădinița „Crescendo” s-a concentrat pe următoarele domenii:

 • Curriculum
  • Însușirea valorilor cultural-științifice asigurând calitate procesul instructiv-educativ
  • Formarea capacităților intelectuale și dezvoltarea abilităților
  • Dezvoltarea armonioasă a personalității
  • Formarea unui comportament moral-creștin bazat pe respect și ajutor reciproc
 • Resurse material-financiare
  • Obținerea de finanțări în vederea îmbunătățirii bazei materiale
  • Continuarea dotării bibliotecii și a sălilor de clasă
 • Resurse umane
  • Asigurarea cadrelor didactice necesare procesului instructiv-educativ de calitate
  • Continua învățare și perfecționare a cadrelor didactice și nedidactice
  • Asigurarea unui cadru optim dezvoltării personalității fiecărui individ
 • Relații comunitare
  • Colaborarea cu parteneri educaționali, sociali și culturali pentru realizarea de proiecte care au scopul îmbogățirii experiențelor copiilor, a motivației pentru învățare și creșterea prestigiului unității.